در حال نمایش 9 نتیجه

آموزش و حل سوالات پای ثابت کنکور زیست حرف آخر

قیمت اصلی ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۱,۰۰۰ تومان است.

زیست امتحان نهایی حرف آخر

قیمت اصلی ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۴۸,۰۰۰ تومان است.

زیست جامع حرف آخر

قیمت اصلی ۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۷۳۱,۰۰۰ تومان است.

زیست دهم حرف آخر

قیمت اصلی ۶۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲۶,۰۰۰ تومان است.

زیست دوازدهم حرف آخر

قیمت اصلی ۶۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸۸,۰۰۰ تومان است.

زیست گیاهی حرف آخر

قیمت اصلی ۷۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۶۴,۰۰۰ تومان است.

زیست یازدهم حرف آخر

قیمت اصلی ۷۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۰۲,۰۰۰ تومان است.

ژنتیک حرف آخر

قیمت اصلی ۷۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴۹,۰۰۰ تومان است.

مینی زیست حرف آخر

قیمت اصلی ۹۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴۷,۰۰۰ تومان است.

زیست شناسی حرف آخر

زیست شناسی مهمترین و سرنوشت ساز ترین درس گروه تجربی محسوب میشود. ضریب بالا و تعداد تست های زیاد باعث ایجاد جایگاه خاصی برای درس زیست شناسی در مواد امتحانی گروه تجربی شده است. گروه بسیار بزرگی از داوطلبان همواره مدعی هستند که به رغم مطالعه زیاد زیست، نتوانسته اند درصد بالای در این درس کسب کنند. دو چالش بزرگ پیش روی داوطلبان در کسب درصد بالا است.

  • تست های زیست در آزمون سراسری به شدت مفهومی و ترکیبی طراحی میشود. همچنین دارای نکات بسیار ریز و فرار نیز میباشند. این موضوع باعث شده تا داوطلبان راندمان خوبی در تست زنی نداشته باشند.
  • مورد دوم، سبک تدریس سنتی و منسوخ شده برای زیست شناسی میباشد. داوطلبان برای یادگیری متکی به حفظ کردن مطالب هستند. وجود یاددهی سنتی در فضای رسمی آموزش باعث شده که تسلط کامل به صورت مفهومی برای این درس ایجاد نشود.

حرف آخر برای رفع این مشکل، تکنولوژی های جدید آموزشی را جایگزین روش های مسوخ شده کرده است. با فناوری پویانمایی تمامی جزئیات کتاب به صورت سه بعدی و انیمیشن سازی ارائه شده است. این روند تاثیر بسیار قوی و مثبت به دلیل تقویت حافظه بلند مدت و تصویری در یاد دهی داشته است. زیست شناسی حرف آخر به صورت مفهومی و بصری تدریس شده، داوطلبان به صورت شهودی آنچه در کتاب است را درک میکنند.

پک بندی زیست حرف آخر

زیست جامع حرف آخر شامل زیست دهم، زیست یازدهم، زیست دوازدهم، زیست گیاهی، جمعبندی زیست و ژنتیک حرف اخر است. مجموعه این پکیج ها، کتاب کارها و الگو تا رتبه، زیست جامع حرف آخر را پوشش میدهد. دانش آموزان بر حسب نیاز آموزشی خود میتوانند با توجه به پک بندی موجود، پکیج مدنظر را سفارش دهند.

ویژگی های کلی زیست حرف آخر

  • آموزش مفهومی و شهودی
  • استفاده از تکنولوژی های آموزشی جدید
  • تدریس جامع درسنامه
  • ارائه تکنیک های تست زنی
  • جمعبندی مهمترین نکات کنکوری
  • حل تست های تالیفی و سراسری