برای ثبت شکایت، انتقاد و پیشنهاد از عملکرد موسسه و مشاوران، میتوانید از شنبه تا 5 شنبه از ساعت 9 الی 16 با شماره 02164035 داخلی 1 تماس حاصل فرماید.