قیمت محصولات حرف آخر – قیمت پکیج کنکوری حرف اخر

قیمت محصولات حرف آخر

سوال بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکور قیمت محصولات حرف آخر است. به همین جهت امروز در این مقاله میخواهیم قیمت محصولات حرف آخر برای دوره نظام جدید و دوستان کنکوری  عزیز ارائه بدهیم. بر این اساس قیمت هر درس با سایر مشخصات را خدمت شما توضیح و معرفی میکنیم.

قیمت محصولات حرف آخر

قیمت و مشخصات پکیج ریاضی استاد منتظری

استاد منتظری مدرس ریاضی حرف آخر و بهترین و عالی ترین دبیر ریاضی کشور سه پکیج ریاضی تجربی و رشته ریاضی نظام قدیم و ریاضی رشته تجربی نظام جدید تدریس کرده است. شیوه تدریس استاد منتظری الگو محور است و برای هر بخش از ریاضی یک الگو یا راهکار ساده ارائه داده است. با این راهکارهای ساده دیگر نیاز به حفظ کردن فرمول نیست. این امر باعث میشود زمان آموزش بسیار کم و سریع باشد و از سوی دیگر تست زدن با این راهکارها بسیار کم و سریع است.

قیمت و مشخصات پکیج های ریاضی رشته تجربی استاد منتظری

نام پکیج قیمت( به تومان) مشخصات پکیج ها
ریاضی جامع یک ۷۷۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
ریاضی جامع دو ۴۹۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
ریاضی جامع سه ۶۸۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
مثلثات ۱۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
قیمت کل بدون تخفیف ۲۰۴۰۰۰۰

 

برای کسب تخفیف پکیج های حرف آخر میتوانید با شماره های ۰۹۱۲۰۰۸۵۴۵۰ و ۰۹۱۰۰۶۶۲۰۳۹۴ تماس حاصل فرماید.

 

 ریاضی جامع یک: ترکیب و اعمال جبری توابع – تبدیل توابع – تبدیل توابع – تابع درجه ۲ – معادلات و نامعادلات – قدر مطلق – تابع جزء صحیح -تابع یک به یک – لگاریتم – تابع – الگو و دنباله حسابی و هندسی.

ریاضی جامع دو : حد و پیوستگی – مشتق – کاربرد مشتق – بهینه سازی

ریاضی جامع سه : مجموعه و بازه – شمارش بدون شمردن – هندسه – آنالیز و احتمال – آمار – مقاطع مخروطی

قیمت و مشخصات پکیج های ریاضی رشته ریاضی استاد منتظری

نام پکیج قیمت( به تومان) مشخصات پکیج ها
ریاضی جامع یک  ۹۹۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
ریاضی جامع دو ۶۷۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
ریاضی جامع سه ۹۸۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
مثلثات ۱۰۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
قیمت جامع بدون تخفیف ۲۷۴۰۰۰۰

برای کسب تخفیف پکیج های حرف آخر میتوانید با شماره های ۰۹۱۲۰۰۸۵۴۵۰ و ۰۹۱۰۰۶۶۲۰۳۹۴ تماس حاصل فرماید.

 

 

ریاضی جامع یک: ترکیب و اعمال جبری توابع – تبدیل توابع – تبدیل توابع – تابع درجه ۲ – معادلات و نامعادلات – قدر مطلق – تابع جزء صحیح -تابع یک به یک – لگاریتم – تابع – الگو و دنباله حسابی و هندسی -روش مربع کامل – نواحی درجه ۲- مثلثات ویژه رشته ریاضی

ریاضی جامع دو : حد و پیوستگی – مشتق – کاربرد مشتق – بهینه سازی ویژه رشته ریاضی

ریاضی جامع سه : مجموعه و بازه – شمارش بدون شمردن – هندسه – آنالیز و احتمال – آمار – مقاطع مخروطی – قانون احتمال کل و بیز – تجسم فضایی – آمار استنباطی – سهمی

 

 

 

 قیمت زیست حرف آخر

نام پکیج قیمت( به تومان) مشخصات پکیج ها
زیست دهم ۴۳۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
زیست یازدهم ۵۴۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
زیست دوازدهم ۶۶۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
زیست گیاهی ۵۱۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
زیست ژنتیک ۵۲۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
جمعبندی زیست ۵۸۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
کتاب الگو تا رتبه دهم ۶۰۰۰۰
کتاب الگو تا رتبه یازدهم ۶۰۰۰۰
کتاب الگو تا رتبه دوازدهم ۶۰۰۰۰
کتاب الگو تا رتبه گیاهی ۶۰۰۰۰
کتاب الگو تا رتبه ژنتیک ۶۰۰۰۰
قیمت زیست جامع ۳۲۴۰۰۰۰

 

برای کسب تخفیف پکیج های حرف آخر میتوانید با شماره های ۰۹۱۲۰۰۸۵۴۵۰ و ۰۹۱۰۰۶۶۲۰۳۹۴ تماس حاصل فرماید.

 

قیمت فیزیک حرف آخر

فیزیک حرف آخر توسط استاد کامیار با متد و روش الگو  تدریس شده است که برای هر مبحث در فیزیک یک الگو ارائه داده اند. با این الگوها دیگر نیازی به حفظ کردن فیزیک نیست.

نام پکیج قیمت( به تومان) مشخصات پکیج ها
فیزیک دهم ۵۴۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
فیزیک یازدهم ۶۱۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
سینماتیک ۱۹۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
دینامیک ۲۳۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
نوسان ۱۶۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
موج، اتمی، هسته ای ۴۶۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
ترمودینامیک ۱۱۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
فیزیک جامع رشته تجربی ۲۱۹۰۰۰۰
فیزیک جامع رشته ریاضی ۲۵۹۰۰۰۰

برای کسب تخفیف پکیج های حرف آخر میتوانید با شماره های ۰۹۱۲۰۰۸۵۴۵۰ و ۰۹۱۰۰۶۶۲۰۳۹۴ تماس حاصل فرماید.

 

 

 

قیمیت شیمی

دکتر شیروانی مدرس شیمی، این درس را ترکیبی تدریس کرده است.  بخش مسایل شیمی با اختصاص ۴۰ الی ۴۵ درصد تست ها، جزء مباحث سخت و مشکل کنکور محسوب میشود. حرف آخر به خوبی این مشکل را درک کرده و با راهکارهای ساده محاسباتی به صورت کاملا مفهومی و شهودی مسایل شیمی را تدریس کرده است.

نام پکیج قیمت(به تومان) مشخصات پکیج ها
مفاهیم شیمی دهم و یازدهم ۷۵۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
مسایل جامع شیمی ۹۵۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
مفاهیم دوازدهم ۵۹۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
قیمت جامع ۲۲۹۰۰۰۰

برای کسب تخفیف پکیج های حرف آخر میتوانید با شماره های ۰۹۱۲۰۰۸۵۴۵۰ و ۰۹۱۰۰۶۶۲۰۳۹۴ تماس حاصل فرماید.

 

 

قیمت ادبیات

 

نام پکیج قیمت(به تومان) مشخصات پکیج ها
قرابت معنایی ۲۲۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
زبان فارسی ۲۱۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
آرایه ادبی ۱۹۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
تاریخ ادبیات+ لغات ۳۳۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
قیمت پکیج جامع ۹۵۰۰۰۰

برای کسب تخفیف پکیج های حرف آخر میتوانید با شماره های ۰۹۱۲۰۰۸۵۴۵۰ و ۰۹۱۰۰۶۶۲۰۳۹۴ تماس حاصل فرماید.

 

 

 قیمت دین و زندگی

نام پکیج  قیمت( به تومان) مشخصات پکیج ها
دین و زندگی دهم ۳۰۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
دین و زندگی یازدهم ۳۳۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
دین و زندگی دوازدهم ۳۱۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
قیمت جامع ۹۴۰۰۰۰

برای کسب تخفیف پکیج های حرف آخر میتوانید با شماره های ۰۹۱۲۰۰۸۵۴۵۰ و ۰۹۱۰۰۶۶۲۰۳۹۴ تماس حاصل فرماید.

 

 

قیمت زبان انگلیسی

نام پکیج قیمت(به تومان) مشخصات پکیج ها
گرامر و لغات سه سال ۴۴۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
درک مطلب جامع ۲۱۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
جمعبندی زبان ۲۴۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی
قیمت جامع ۸۹۰۰۰۰

برای کسب تخفیف پکیج های حرف آخر میتوانید با شماره های ۰۹۱۲۰۰۸۵۴۵۰ و ۰۹۱۰۰۶۶۲۰۳۹۴ تماس حاصل فرماید.

 

قیمت عربی

نام پکیج قیمت( به تومان) مشخصات پکیج ها
عربی جامع ۸۸۰۰۰۰ دارای کتاب کار + کد فعالسازی

برای کسب تخفیف پکیج های حرف آخر میتوانید با شماره های ۰۹۱۲۰۰۸۵۴۵۰ و ۰۹۱۰۰۶۶۲۰۳۹۴ تماس حاصل فرماید.

 

ارتباط با ما

دانش آموزان و داوطلبان گرامی؛ برای کسب مشاوره رایگان، دریافت بسته های آموزشی حرف آخر و ثبت نام در طرح نخبگان میتوانید با شماره های ۰۹۱۰۶۶۲۰۳۹۴ و ۰۹۱۲۰۰۸۵۴۵۰ تماس حاصل فرماید.

در صورت تمایل برای دریافت 1 جلسه مشاوره رایگان با مشاور ارشد موسسه حرف آخر فرم زیر را پر کنید.  ۲ دیدگاه. Leave new

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  Fill out this field
  Fill out this field
  لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

  فهرست
  enamad